תלמוד תורה ממ"ד אור לציון

תלמוד תורה ממ''ד כוכב יעקב

לוח שנה

השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת תשע"ז

בשנים האחרונות אנו חשופים למדיה ולתקשורת באמצעות רשת האינטרנט. הטכנולוגיה הפכה להיות חלק מרכזי בחיינו, אך עלינו להיות מודעים לסכנות, לחנך ולכוון את ילדינו אלו תכנים מתאימים לנו ואלו לא, איך נזהרים, איך מפרידים עיקר מטפל:שימוש בטוח ברשת האינטרנט- זה בנפשינו!

קישורים למידע ופעילויות:


מידע להורים: http://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Pages/meyda_lahorim.aspx


מנהל מדע וטכנולוגיה:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/ICTInEducation/Tfukot/GlishaBetucha/safe_surf.htmקישור לפעילות בפורטל גלים:
http://news.galim.org.il/pages/3090קישור לפעילות באופק מטח:
http://mybag.ofek.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2fa6344ee2-9d95-47f6-9e32-1d49359605ce%2f&sOpenLinkIn=NewWCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA