יום ד', ה’ בניסן תשע”ח
דף הבית גלריית תמונות חדר מורים יצירת קשר
 
בשנים האחרונות אנו חשופים למדיה ולתקשורת באמצעות רשת האינטרנט. הטכנולוגיה הפכה להיות חלק מרכזי בחיינו, אך עלינו להיות מודעים לסכנות, לחנך ולכוון את ילדינו אלו תכנים מתאימים לנו ואלו לא, איך נזהרים, איך מפרידים עיקר מטפל:שימוש בטוח ברשת האינטרנט- זה בנפשינו!

קישורים למידע ופעילויות: מידע להורים: http://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Pages/meyda_lahorim.aspx מנהל מדע וטכנולוגיה:http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/ICTInEducation/Tfukot/GlishaBetucha/safe_surf.htm קישור לפעילות בפורטל גלים:http://news.galim.org.il/pages/3090 קישור לפעילות באופק מטח:http://mybag.ofek.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2fa6344ee2-9d95-47f6-9e32-1d49359605ce%2f&sOpenLinkIn=New