יום ד', ה’ בניסן תשע”ח
דף הבית גלריית תמונות חדר מורים יצירת קשר
 

בית הספר הינו שליח ההורים לחנך את ילדי קהילת כוכב יעקב לעבודת ה'. אנו שואפים להנחיל לתלמידנו חיים על פי תורה ומצוות. לחנכם למידות ולאחריות חברתית. ללמדם הרבה תורה שבכתב ושבעל פה וגם ללמדם ברמה גבוהה את מקצועות הליבה: עברית חשבון מדעים ואנגלית. אנו רואים במדינת ישראל את ראשית צמיחת גאולתנו ושואפים שתלמידנו ייטלו חלק פעיל בפיתוחה ואחריות על עתידה. הכרת המרחב הווירטואלי, כליו והאפשרויות שהוא מספק לפיתוח האישי והציבורי הם חלק משמעותי בהקניית כלי חשיבה ויצירה הדרושים לתלמיד כפרט ולמדינה ככלל.