יום ד', ה’ בניסן תשע”ח
דף הבית גלריית תמונות חדר מורים יצירת קשר
 
איסור ערלה ודיניו

יאיר ויונתן פינק ערלה ודיניה איסור הערלה מתחיל כששותלים את הצמח באדמת בארץ ישראל. מקור המצווה נמצא בספר ויקרא יט'-כג'. כתוב "וכי תבאו אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו, את פריו: שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל." ומובא ברמב"ם (הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק י) "אחד הנוטע גרעינה או ייחור מן האילן, או שעקר את כל האילן ממקומו ונטעו במקום אחר, הרי זה חייב בערלה, ומונה משעת נטיעתו." בשלושת השנים הראשונות בהם העץ שתול העץ עדיין באיסור ערלה. אסור לנו לקטוף מפירותיו ולהנות מהם. כשעברנו לבית חדש לפני שנתיים וחצי, בגינה החדשה שתלנו כמה עצים: עץ לימון, עץ תפוז סיני ותפוזים רגילים, עץ קלמנטינות, ופסיפלורה. יש מחלוקת בין אשכנזים וספרדים על הפסיפלורה - האם היא ערלה או לא. לדעת האשכנזים הפסיפלורה ערלה וכך אנו נוהגים. לדעת אחינו הספרדים פסיפלורה אינו ערלה וישר כשגודלת מותר לאכול. כמו כן אפילו שחברינו הם ספרדים ולהם מותר לאכול מהפסיפלורה, אסור לנו לתת להם. שאר פירותינו גם גדלו. אך אנו איננו אוכלים מהם. גם בבית ספר אור לציון יש עץ לימונים ערלה. כמה דינים של פירות ערלה: פירות ערלה חייבים בשריפה. ויש אומרים שלא חייבים בשריפה אלא שלא ליהנות מהם או לבוא לאוכלם. גם בשריפת הערלה אסור ליהנות מהאש, כלומר לצלות מרשמלו, לחמם נקניקיות וכו'. הרבה רבנים פוסקים שמצות הערלה היא מצוה התלויה בארץ. אבל יש כאלה שאומרים שאפשר גם לקיים מצוות ערלה גם בחו"ל. אם העץ ניטע לא בשביל פרותיו מותר לאכל את הפירות מיד. למרות איסור זה יש שאומרים שמותר לטייל במקומות שיש בהם פירות ערלה אפילו אם מתכון ליהנות. איסור הערלה חל רק על הפירות ולא על שאר העץ ולא על ירקות או עשבים. אסור למכור את הפירות לגוי או להחליף אותם עם פירותיו של הגוי. אסור לתת את הפירות לחיות. אסור להשתמש בקליפתם. מותר להתרפאות בפירות של ערלה כגון: לעשות מהם משחה או תרופה. יש שאומרים שאסור לעשות מחקר מדעי בפירות של ערלה. מותר לברך ברכת האילנות אל עצי ערלה. יש עוד הלכות מרובות לגבי איסור הערלה. זאת זכות גדולה שאנו יכולים ללמוד אתם ולקיימם. שנזכה לקים את כל מצוות הערלה, אמן. ערלה - יאיר ויונתן פינק.docx

 
...